دارای موجودی
نتیجه جستجو
بحورالالحان
بحورالالحان

فرصت الدوله شیرازی

17,000 16,150تومان
تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

فرهاد فخرالدینی

قیمت: 80,000تومان
خودآموز شناخت دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی در 12 جلسه
خودآموز شناخت دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی...

میرسعید حسینی پناه

15,000 13,500تومان
دستگاه در موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی

هرمز فرهت

45,000 39,600تومان
ردیف موسیقی دستگاهی ایران

ردیف موسیقی دستگاهی ایران

برونو نتل

قیمت: 35,000تومان
رساله در موسیقی
رساله در موسیقی

مسعود زین الدین

4,500 3,960تومان
سیر در سیاره‌ها (بررسی گوشه‌های سیار، فواصل ممنوع و بسترهای نو)

سیر در سیاره‌ها

ارشد تهماسبی

80,000 71,200تومان
سیری در رساله های موسیقایی
سیری در رساله های موسیقایی

حسین محمدزاده صدیق

4,400 4,092تومان
گنجینه موسیقی ایران (ردیف و مبانی موسیقی ایرانی)
گنجینه موسیقی ایران

آیدین پارسایی راد

قیمت: 10,000تومان
گوشه های دوره گرد

گوشه های دوره گرد

محمود رضا(فریبرز)حمیدی

75,000 66,000تومان
مبانی ایرانی کمپوزیسیون، دستگاه
مبانی ایرانی کمپوزیسیون، دستگاه

ادیت گرزون کیوی

20,000 17,600تومان