دارای موجودی
نتیجه جستجو
آشنایی با ریتم در تئوری و عمل

آشنایی با ریتم در تئوری و عمل

رابرت استایرر

48,500 42,680تومان
آموزش ریتم به صورت شماتیک

آموزش ریتم به صورت شماتیک

اردشیر بزرگ نیا

16,500 14,520تومان
آموزش ریتم های کاربردی

آموزش ریتم های کاربردی

فرنان مارسل فونتن

40,000 36,000تومان
پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض)

پیوند وزنی شعر و موسیقی

اردشیر بزرگ نیا

30,000 26,400تومان
تئوری موسیقی جلد اول (ریتم و وزن)

تئوری موسیقی جلد اول

امیر انجیری استرکی

40,000 35,200تومان
خوانش و شمارش ریتم

خوانش و شمارش ریتم

هادی فتوحی

25,000 22,000تومان
دوره کامل وزن خوانی

دوره کامل وزن خوانی

گری هس

75,000 66,000تومان
ریتم خوانی و ریتم شناسی

ریتم خوانی و ریتم شناسی

اردشیر بزرگ نیا

30,000 26,400تومان
ریتم در موسیقی

ریتم در موسیقی

شهرام مظلومی

20,000 18,400تومان
ریتم در موسیقی
ریتم در موسیقی

حسن زندباف

3,500 3,150تومان
ریتم شناسی جامع

ریتم شناسی جامع

فریبرز حمیدی

65,000 57,200تومان
ساختار ریتمیک در موسیقی ایرانی
ساختار ریتمیک در موسیقی ایرانی

محمدرضا آزاده فر

12,000 11,400تومان