دارای موجودی
نتیجه جستجو
درآمدی بر آثار پیانویی بلابارتوک

درآمدی بر آثار پیانویی بلابارتوک

ویلارد پالمر- مورتون مانوس

30,000 26,400تومان
سرگذشت پیانو

سرگذشت پیانو

هرولد شونبرگ

قیمت: 110,000تومان
شیوه اجرای تقسیمات ناهمگون زمانی دست راست و چپ در پیانو

شیوه اجرای تقسیمات ناهمگون زمانی دست راس...

مصطفی کمال پورتراب

19,000 17,670تومان
نوازندگی پیانو
نوازندگی پیانو

جوزف هوفمان

قیمت: 17,000تومان
هنر پدال‌گیری در پیانو

هنر پدال‌گیری در پیانو

هاینریش گبهارد

25,000 22,500تومان
هنر پیانو

هنر پیانو

دیوید دوبال

قیمت: 90,000تومان
کاربرد پدال‌های پیانو

کاربرد پدال‌های پیانو

الکساندر نیکیتیج بوخُفتسِف

قیمت: 25,000تومان