دارای موجودی
نتیجه جستجو
(کنترپوان تنال)آهنگسازی به شیوه باخ

آهنگسازی به شیوه باخ

علیرضا مشایخی

قیمت: 40,000تومان
آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

علینقی وزیری

25,000 22,000تومان
آموزش آهنگسازی
آموزش آهنگسازی

جان هوارد

قیمت: 15,000تومان
آموزش آهنگسازی

آموزش آهنگسازی

جان هوارد

40,000 36,000تومان
آموزش ارکستراسیون (ساموئل ادلر)

آموزش ارکستراسیون

ساموئل آدلر

قیمت: 500,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

ویکتور پاولویج فراینف

55,000 49,500تومان
آموزش پلی فونی
آموزش پلی فونی

س.گریگوریف-ت.مولر

40,000 36,000تومان
آموزش هارمونی و تاریخ تحول آن
آموزش هارمونی و تاریخ تحول آن

دیتر دلاموته

قیمت: 20,000تومان
آموزش کنتر پوان

آموزش کنتر پوان

پاناسوم-فوکس

30,000 26,400تومان
آموزش کنترپوان مدال
آموزش کنترپوان مدال

مارسل دوپر

2,000 1,900تومان
آهنگ سازی آوازخوانی به زبان ساده

آهنگ سازی آوازخوانی به زبان ساده

حسن زندباف

قیمت: 21,000تومان
آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

علیرضا مشایخی

40,000 35,600تومان