دارای موجودی
نتیجه جستجو
(کنترپوان تنال)آهنگسازی به شیوه باخ

آهنگسازی به شیوه باخ

علیرضا مشایخی

40,000 35,200تومان
آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

علینقی وزیری

25,000 22,000تومان
آموزش آهنگسازی

آموزش آهنگسازی

جان هوارد

50,000 45,000تومان
آموزش ارکستراسیون (ساموئل ادلر)

آموزش ارکستراسیون

ساموئل آدلر

600,000 570,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

ویکتور پاولویج فراینف

55,000 48,400تومان
آهنگ سازی آوازخوانی به زبان ساده

آهنگ سازی آوازخوانی به زبان ساده

حسن زندباف

21,000 19,320تومان
آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

علیرضا مشایخی

40,000 35,200تومان
اصول ارکستراسیون

اصول ارکستراسیون

نیکلای ریمسکی کرساکف

250,000 220,000تومان
اصول سازبندی ارکستر

اصول سازبندی ارکستر

هکتور برلیوز-ریچارد اشتراوس

150,000 132,000تومان
تئوری مقدماتی موسیقی و شناخت سازها

تئوری مقدماتی موسیقی و شناخت سازها

رامتین اسکروچی

20,000 17,600تومان
تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز

تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز

مارک لوین

80,000 76,000تومان
تئوری و هارمونی بنیادین جز

تئوری و هارمونی بنیادین جز

بامداد خوشقدمی

40,000 35,200تومان