دارای موجودی
نتیجه جستجو
(کنترپوان تنال)آهنگسازی به شیوه باخ

آهنگسازی به شیوه باخ

علیرضا مشایخی

قیمت: 40,000تومان
آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

علینقی وزیری

25,000 22,000تومان
آموزش پلی فونی
آموزش پلی فونی

س.گریگوریف-ت.مولر

40,000 36,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

ویکتور پاولویج فراینف

55,000 49,500تومان
آموزش هارمونی و تاریخ تحول آن
آموزش هارمونی و تاریخ تحول آن

دیتر دلاموته

قیمت: 20,000تومان
آموزش کنتر پوان

آموزش کنتر پوان

پاناسوم-فوکس

30,000 26,400تومان
آموزش کنترپوان مدال
آموزش کنترپوان مدال

مارسل دوپر

2,000 1,900تومان
آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

علیرضا مشایخی

40,000 35,600تومان
تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز

تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز

مارک لوین

قیمت: 80,000تومان
تاریخ تحول هارمونی
تاریخ تحول هارمونی

شارل کوکلن

7,500 7,125تومان
تمرین های هارمونی با پیانو
تمرین های هارمونی با پیانو

س.ی.ماکسیموف

40,000 36,000تومان
حل المسائل باس ها و آوازهای داده شده
حل المسائل باس ها و آوازهای داده شده

تئودور دوبوا

3,100 2,883تومان