دارای موجودی
�������� ����������������
تاریخ تحول هارمونی
تاریخ تحول هارمونی

شارل کوکلن

35,000 33,250تومان
تنظیم موسیقی در دنیای واقعی
تنظیم موسیقی در دنیای واقعی

کوروزاین

65,000 57,200تومان
حل المسائل باس ها و آوازهای داده شده
حل المسائل باس ها و آوازهای داده شده

تئودور دوبوا

11,000 10,120تومان
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن

شارل کوکلن

16,500 15,675تومان
رساله فوگ
رساله فوگ

آندره ژدالژ

33,000 30,360تومان
رساله کنتریوآن
رساله کنتریوآن

کروبینی

4,500 4,140تومان
شناخت موسیقی مردم پسند

شناخت موسیقی مردم پسند

رُی شوکر

60,000 52,800تومان
فرمهای موسیقی

فرمهای موسیقی

آندره هودیه

قیمت: 34,000تومان
مبانی فرم و فرم‌های موسیقی

مبانی فرم و فرم‌های موسیقی

رالف توروک

250,000 220,000تومان
مفاهیم شنکر
مفاهیم شنکر

آلن کدوالارد

40,000 38,000تومان