دارای موجودی
دفتر نت دامیز

دفتر نت دامیز

-

قیمت: 25,000تومان
در آمدی بر فلسفه موسیقی

در آمدی بر فلسفه موسیقی

رابرت آگوستوس

60,000 54,000تومان
سمفونی‌ها و کنسرتوهای دمیتری شُستاکویچ

سمفونی‌ها و کنسرتوهای دمیتری شُستاکویچ

دیوید هرویتز- امیر حسین جزء رمضانی

260,000 247,000تومان
موسیقی ایرانی شناسی

موسیقی ایرانی شناسی

خسرو جعفر زاده

قیمت: 45,000تومان
تئوری بنیادین موسیقی

تئوری بنیادین موسیقی

پرویز منصوری

85,000 76,500تومان
سازشناسی ایرانی

سازشناسی ایرانی

محمد رضا درویشی-ارفع اطرائی

70,000 61,600تومان
الفبای موسیقی

الفبای موسیقی

ایموجن هولست

24,000 21,120تومان
فرم در موسیقی کلاسیک غرب

فرم در موسیقی کلاسیک غرب

حسن زندباف

قیمت: 49,500تومان
بیست و پنج تمرین ملودیک (هلر op.45)

بیست و پنج تمرین ملودیک

استفان هلر

50,000 44,000تومان
عبدالقادر مراغی

عبدالقادر مراغی

رئوف یکتا

20,000 17,600تومان
تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان

تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان

لئونارد برنستاین

72,000 64,800تومان