دارای موجودی
نتیجه جستجو
مهارت عودنوازی

مهارت عودنوازی

مجید ناظم پور

46,000 41,400تومان
هفتاد و دو مبنای تنبور

هفتاد و دو مبنای تنبور

رامتین کاکاوندی

45,000 39,600تومان
هفتاد و دو مشق تنبور

هفتاد و دو مشق تنبور

رامتین کاکاوندی

35,000 30,800تومان
هفتادو دو مقام تنبور ( آوانویسی مکتب تنبور صحنه)

هفتادو دو مقام تنبور

رامتین کاکاوندی

80,000 70,400تومان
آموزش تنبور کتاب اول (مبانی)
آموزش تنبور کتاب اول

یاشار بهنود

60,000 52,800تومان
آموزش تنبور کتاب سوم (نظم مجازی)
آموزش تنبور کتاب سوم

یاشار بهنود

75,000 66,000تومان
تنبور از دیرباز تا کنون
تنبور از دیرباز تا کنون

سیدخلیل عالی نژاد

قیمت: 20,000تومان
دیرگاه 22 قطعه برای عود جلد اول
دیرگاه 22 قطعه برای عود جلد اول

محمد رضا ابراهیمی

35,000 33,250تومان
زمزمه 22 قطعه برای عود جلد دوم
زمزمه 22 قطعه برای عود جلد دوم

محمد رضا ابراهیمی

35,000 33,250تومان