دارای موجودی
نتیجه جستجو
پرده گردانی

پرده گردانی

ارشد تهماسبی

150,000 135,000تومان
تحلیل ردیف

تحلیل ردیف

داریوش طلایی

350,000 325,500تومان
چگونگی موسیقی ایران

چگونگی موسیقی ایران

ارشد تهماسبی

180,000 158,400تومان
چهار مقام (ردیف نوازی و چهارمضرابهای خرم)

چهار مقام

همایون خرم

120,000 105,600تومان
دستگاه در موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی

هرمز فرهت

200,000 176,000تومان
دوره اول ویولن صبا

دوره اول ویولن صبا

ابوالحسن صبا

110,000 96,800تومان
دوره دوم ویولن صبا

دوره دوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

150,000 132,000تومان
دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

اسدالله ملک

180,000 158,400تومان
دوره سوم ویولن صبا

دوره سوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

60,000 52,800تومان
دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

فرامرز پایور

180,000 158,400تومان