دارای موجودی
نتیجه جستجو
تحلیل ردیف

تحلیل ردیف

داریوش طلایی

350,000 325,500تومان
چگونگی موسیقی ایران

چگونگی موسیقی ایران

ارشد تهماسبی

360,000 316,800تومان
چهار مقام (ردیف نوازی و چهارمضرابهای خرم)

چهار مقام

همایون خرم

120,000 105,600تومان
دستگاه در موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی

هرمز فرهت

230,000 202,400تومان
دوره اول ویولن صبا

دوره اول ویولن صبا

ابوالحسن صبا

200,000 176,000تومان
دوره دوم ویولن صبا

دوره دوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

250,000 220,000تومان
دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

اسدالله ملک

300,000 264,000تومان
دوره سوم ویولن صبا

دوره سوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

100,000 88,000تومان
دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

فرامرز پایور

180,000 158,400تومان
دوره ی ابتدایی سنتور

دوره ی ابتدایی سنتور

فرامرز پایور

220,000 193,600تومان