دارای موجودی
نتیجه جستجو
چگونگی موسیقی ایران

چگونگی موسیقی ایران

ارشد تهماسبی

360,000 316,800تومان
دستگاه در موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی

هرمز فرهت

230,000 202,400تومان
سیر در سیاره‌ها (بررسی گوشه‌های سیار، فواصل ممنوع و بسترهای نو)

سیر در سیاره‌ها

ارشد تهماسبی

240,000 211,200تومان
پرده گردانی
پرده گردانی

ارشد تهماسبی

190,000 171,000تومان
تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران
تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

فرهاد فخرالدینی

قیمت: 125,000تومان
خودآموز شناخت دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی در 12 جلسه
خودآموز شناخت دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی...

میرسعید حسینی پناه

15,000 13,500تومان
ردیف موسیقی دستگاهی ایران
ردیف موسیقی دستگاهی ایران

برونو نتل

35,000 32,200تومان
رساله در موسیقی
رساله در موسیقی

مسعود زین الدین

4,500 3,960تومان
سیری در رساله های موسیقایی
سیری در رساله های موسیقایی

حسین محمدزاده صدیق

19,000 17,480تومان