دارای موجودی
نتیجه جستجو
(کنترپوان تنال)آهنگسازی به شیوه باخ

آهنگسازی به شیوه باخ

علیرضا مشایخی

70,000 61,600تومان
آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

علینقی وزیری

40,000 35,200تومان
آموزش آهنگسازی

آموزش آهنگسازی

جان هوارد

90,000 81,000تومان
آموزش ارکستراسیون (ساموئل ادلر)

آموزش ارکستراسیون

ساموئل آدلر

1,000,000 950,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

ویکتور پاولویج فراینف

100,000 88,000تومان
آموزش کنتر پوان

آموزش کنتر پوان

پاناسوم-فوکس

40,000 35,200تومان
آهنگ سازی آوازخوانی به زبان ساده

آهنگ سازی آوازخوانی به زبان ساده

حسن زندباف

33,000 30,360تومان
آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

علیرضا مشایخی

60,000 52,800تومان
اصول ارکستراسیون

اصول ارکستراسیون

نیکلای ریمسکی کرساکف

350,000 315,000تومان
اصول سازبندی ارکستر

اصول سازبندی ارکستر

هکتور برلیوز-ریچارد اشتراوس

300,000 264,000تومان