دارای موجودی
نتیجه جستجو
دفتر مشق/ شصت تمرین برای تنبک

دفتر مشق/ شصت تمرین برای تنبک

پدرام خاورزمینی

130,000 123,500تومان
روش نوین آموزش تنبک (دفتر اول)

روش نوین آموزش تنبک

مرتضی قاسمی

60,000 52,800تومان
روش نوین آموزش تنبک (دفتر دوم)

روش نوین آموزش تنبک

مرتضی قاسمی

60,000 52,800تومان
شاعر تنبک (نواخته‌هایی از استاد ناصر فرهنگ‌فر)

شاعر تنبک

محمودصفرپور

30,000 26,400تومان
ضرب آوا

ضرب آوا

حمید قنبری

90,000 79,200تومان
قطعات لنگ برای تنبک

قطعات لنگ برای تنبک

مجید حسابی

62,000 55,800تومان
مقدمات تنبک نوازی کتاب اول

مقدمات تنبک نوازی کتاب اول

مجید حسابی

68,000 59,840تومان
مقدمات تنبک نوازی کتاب دوم

مقدمات تنبک نوازی کتاب دوم

مجید حسابی

52,000 45,760تومان
مقدمات تنبک نوازی کتاب سوم

مقدمات تنبک نوازی کتاب سوم

مجید حسابی

58,000 52,200تومان
مقدمه تنبک نوازی نوین

مقدمه تنبک نوازی نوین

محمد اخوان

45,000 39,600تومان
نوازش تمبک

نوازش تمبک

صادق تعریف

35,000 30,800تومان
هیچ (یازده قطعه برای تنبک)

هیچ

پدرام خاورزمینی

80,000 72,000تومان