دارای موجودی
نتیجه جستجو
هفتاد و دو مشق تنبور

هفتاد و دو مشق تنبور

رامتین کاکاوندی

35,000 30,800تومان
آموزش تنبور کتاب اول (مبانی)
آموزش تنبور کتاب اول

یاشار بهنود

50,000 44,000تومان
آموزش تنبور کتاب دوم (تصنیف‌ها و ذکرها)
آموزش تنبور کتاب دوم

یاشار بهنود

50,000 44,000تومان
آموزش تنبور کتاب سوم (نظم مجازی)
آموزش تنبور کتاب سوم

یاشار بهنود

45,000 39,600تومان
تنبور از دیرباز تا کنون
تنبور از دیرباز تا کنون

سیدخلیل عالی نژاد

قیمت: 20,000تومان
ده قطعه برای بربط
ده قطعه برای بربط

حسین بهروزی نیا

قیمت: 5,000تومان
مبانی عود نوازی
مبانی عود نوازی

حمید خوانساری

180,000 162,000تومان
هفتادو دو مقام تنبور ( آوانویسی مکتب تنبور صحنه)
هفتادو دو مقام تنبور

رامتین کاکاوندی

60,000 52,800تومان