دارای موجودی
نتیجه جستجو
آموزش نی جلد دوم(ردیف مقدماتی)

آموزش نی جلد دوم

عبدالنقی افشارنیا

30,000 26,400تومان
چهار مقام (ردیف نوازی و چهارمضرابهای خرم)

چهار مقام

همایون خرم

25,000 22,000تومان
دستگاه راست پنجگاه

دستگاه راست پنجگاه

علی اکبر شهنازی

4,000 3,520تومان
دوره اول ویولن صبا

دوره اول ویولن صبا

ابوالحسن صبا

100,000 88,000تومان
دوره دوم ویولن صبا

دوره دوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

70,000 61,600تومان
دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

اسدالله ملک

65,000 57,200تومان
دوره سوم ویولن صبا

دوره سوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

50,000 44,000تومان
دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

فرامرز پایور

95,000 83,600تومان