دارای موجودی
نتیجه جستجو
بحورالالحان

بحورالالحان

فرصت الدوله شیرازی

95,000 90,250تومان
پرده گردانی

پرده گردانی

ارشد تهماسبی

150,000 135,000تومان
تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

فرهاد فخرالدینی

قیمت: 125,000تومان
دستگاه در موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی

هرمز فرهت

110,000 96,800تومان
سیری در رساله های موسیقایی

سیری در رساله های موسیقایی

حسین محمدزاده صدیق

19,000 17,480تومان
خودآموز شناخت دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی در 12 جلسه
خودآموز شناخت دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی...

میرسعید حسینی پناه

15,000 13,500تومان
ردیف موسیقی دستگاهی ایران
ردیف موسیقی دستگاهی ایران

برونو نتل

35,000 32,200تومان
رساله در موسیقی
رساله در موسیقی

مسعود زین الدین

4,500 3,960تومان
سیر در سیاره‌ها (بررسی گوشه‌های سیار، فواصل ممنوع و بسترهای نو)
سیر در سیاره‌ها

ارشد تهماسبی

120,000 105,600تومان