دارای موجودی
نتیجه جستجو
چشم شنوا ذهن خلاق گوش بینا
چشم شنوا ذهن خلاق گوش بینا

مهدی بهامین پور

85,000 76,500تومان
چند صدایی در آواز
چند صدایی در آواز

مرتضی سرآبادانی

35,000 30,800تومان
خوانش و شمارش موسیقایی
خوانش و شمارش موسیقایی

علیرضا مشایخی

8,000 7,200تومان
خوانندگی و آواز(مهندسی و روانشناسی صدا)
خوانندگی و آواز

شهریار شهبازی

9,000 8,100تومان
دیدخوانی و دیدسرایی
دیدخوانی و دیدسرایی

یعقوب صحاف

15,000 13,500تومان
راز و رمز آواز
راز و رمز آواز

حسین کاظمیان

1,200 1,104تومان
راه و رسم منزل‌ها
راه و رسم منزل‌ها

منصور اعظمی کیا

قیمت: 20,000تومان
سلفژ پوزولی
سلفژ پوزولی

اتوره پوتزولی

25,000 22,000تومان
سلفژ موسیقی ایرانی
سلفژ موسیقی ایرانی

نستوه رمضانی

40,000 36,800تومان
سلفژ مونوفونیک (لادوخین)
سلفژ مونوفونیک

لادوخین دراگومیروف

30,000 27,000تومان
صدوده سال ساز و آواز
صدوده سال ساز و آواز

مهدی کرمانی زاده

80,000 77,600تومان
موسیقی اصفهان در گذر زمان
موسیقی اصفهان در گذر زمان

منصور اعظمی کیا

قیمت: 5,000تومان