دارای موجودی
نتیجه جستجو
اتنوموزیکولوژی

اتنوموزیکولوژی

محمدرضا آزاده فر

قیمت: 120,000تومان
تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان

تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان

حسن زندباف

قیمت: 50,000تومان
موسیقایی بیاندیشیم

موسیقایی بیاندیشیم

یانی سی.وید

قیمت: 240,000تومان
موسیقی بلغارستان

موسیقی بلغارستان

تیمتی رایس

قیمت: 95,000تومان
چند گفتار درباره موسیقی بومی
چند گفتار درباره موسیقی بومی

بلا بارتوک

قیمت: 40,000تومان
راگاهای شمال و جنوب هند
راگاهای شمال و جنوب هند

جرج راکرت- ریچارد ویدس

قیمت: 30,000تومان
مردم شناسی موسیقی سرخپوستان آمریکا
مردم شناسی موسیقی سرخپوستان آمریکا

مارشا هرندن

قیمت: 25,000تومان
مردم شناسی و موسیقی
مردم شناسی و موسیقی

محسن حجاریان

قیمت: 38,000تومان
موسیقی شمال هند
موسیقی شمال هند

جورج ای راکرت

قیمت: 60,000تومان