دارای موجودی
نتیجه جستجو
احیای سنت‌ها با رویکرد نو (تاریخچه مرکز حفظ و اشاعه موسیقی)

احیای سنت‌ها با رویکرد نو

عین‌اله مسیب زاده

45,000 41,400تومان
باقی قضایای تاریخ موسیقی

باقی قضایای تاریخ موسیقی

دیوید دبیلو باربر

40,000 35,200تومان
بررسی موسیقی در آیین مهر

بررسی موسیقی در آیین مهر

جهانگیر دانای علمی

20,000 18,400تومان
پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران

پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران

ساسان فاطمی

30,000 26,400تومان
تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

جرالد ایبرهم

220,000 193,600تومان
تاریخ موسیقی خاورزمین

تاریخ موسیقی خاورزمین

هنری جورج فارمر

90,000 85,500تومان
تاریخ موسیقی غرب

تاریخ موسیقی غرب

هیو ام میلر - دیل کاکرل

80,000 70,400تومان
تاریخ موسیقی غرب

تاریخ موسیقی غرب

ری بنت

70,000 61,600تومان
چشم انداز موسیقی ایران

چشم انداز موسیقی ایران

ساسان سپنتا

140,000 123,200تومان
چگونگی موسیقی ایران

چگونگی موسیقی ایران

ارشد تهماسبی

180,000 158,400تومان