دارای موجودی
نتیجه جستجو
آموزش خوانندگی

آموزش خوانندگی

مرتضی سرآبادانی

قیمت: 150,000تومان
آموزش همخوانی در موسیقی (چگونگی تشکیل و تمرین گرود کر)

آموزش همخوانی در موسیقی

مرتضی سرآبادانی

قیمت: 150,000تومان
آناتومی صدا

آناتومی صدا

تئودور دایمن

قیمت: 200,000تومان
آوازخوانی

آوازخوانی

هوگو پینکستربور

قیمت: 150,000تومان
آوازخوانی/ دامیز

آوازخوانی/ دامیز

پاملیا فیلیپس

قیمت: 440,000تومان
آوازهای قمرالملوک وزیری /جلد اول

آوازهای قمرالملوک وزیری /جلد اول

سولماز بدری

قیمت: 50,000تومان
بازهم آواز (خوانندگی برای عموم)

بازهم آواز

مرتضی سرآبادانی

قیمت: 120,000تومان
بهاریه ها

بهاریه ها

مسعود زرگر

قیمت: 30,000تومان
بهداشت حنجره و آواز

بهداشت حنجره و آواز

ممر اندواری

قیمت: 80,000تومان
تحریر در آواز ایرانی

تحریر در آواز ایرانی

علی کاظمی

قیمت: 360,000تومان
تصنیف و ترانه سرایی در ایران

تصنیف و ترانه سرایی در ایران

سهراب فاضل

قیمت: 15,000تومان
تکنیک آواز

تکنیک آواز

لارا برانینگ هندرسون

قیمت: 230,000تومان