دارای موجودی
نتیجه جستجو
آناتومی صدا

آناتومی صدا

تئودور دایمن

قیمت: 200,000تومان
آوازخوانی

آوازخوانی

هوگو پینکستربور

قیمت: 150,000تومان
بهداشت حنجره و آواز

بهداشت حنجره و آواز

ممر اندواری

قیمت: 80,000تومان
خواندن در سطح گفتار/تکنیک پرورش صدا

خواندن در سطح گفتار/تکنیک پرورش صدا

ست ریگرز

قیمت: 120,000تومان
تکنیک کامل آواز/ یرای خوانندگان، گویندگان، بازیگران، گفتاردرمانگران و نوازندگان سازهای بادی
تکنیک کامل آواز/ یرای خوانندگان، گویندگا...

کاترین سدولین

قیمت: 800,000تومان
ساز حنجره
ساز حنجره

فرنگیس یاوری

قیمت: 130,000تومان
صدای خود را آزاد کنید
صدای خود را آزاد کنید

راجر لاو

قیمت: 99,000تومان