دارای موجودی
نتیجه جستجو
تکنیک وحرکت با ویولن

تکنیک وحرکت با ویولن

الکساندرا وود

30,000 25,500تومان
چهل تمرین مقدماتی

چهل تمرین مقدماتی

فرانتس ولفارت

60,000 51,000تومان
چهل و دو اتود برای ویولن(کروتزر)

چهل و دو اتود برای ویولن

ردلف کروتزر

120,000 102,000تومان
شصت تمرین اپوس 45

شصت تمرین اپوس 45

فرانتس ولفارت

100,000 85,000تومان
شصت تمرین اپوس 45(ولفارت)

شصت تمرین اپوس 45

فرانتس ولفارت

55,000 48,400تومان
شوچیگ (اتودهای تغییر پوزیسیون) Op.8

شوچیگ Op.8

اوتاکار شوچینگ

20,000 17,600تومان
شیوه‌های آرشه کشی

شیوه‌های آرشه کشی

آگوستین کازورتی

44,000 37,400تومان
گام نوازی ویولن

گام نوازی ویولن

پل هرفرت

25,000 22,000تومان
گام ها و آرپژهای مقدماتی

گام ها و آرپژهای مقدماتی

فابریزیو فراری

40,000 34,000تومان
گام و آرپژ برای ویولن (گریگوریان)

گام و آرپژ برای ویولن

آ.گریگوریان

75,000 66,000تومان
مکتب تکنیک آرشه کشی کتاب اول (شوچیک)

مکتب تکنیک آرشه کشی کتاب اول

اوتاکار شوچینگ

45,000 39,600تومان
هریمالی

هریمالی

ژوزف هریمالی

40,000 35,200تومان