دارای موجودی
نتیجه جستجو
دفتر تمرین هارمونی
دفتر تمرین هارمونی

والتر پیستون

100,000 96,000تومان
دوره آموزش ارکستراسیون
دوره آموزش ارکستراسیون

باتیاروف

80,000 72,000تومان
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن

شارل کوکلن

16,500 15,675تومان
رساله فوگ
رساله فوگ

آندره ژدالژ

33,000 30,360تومان
رساله کنتریوآن
رساله کنتریوآن

کروبینی

4,500 4,140تومان
رهبری ارکستر
رهبری ارکستر

ماکس رودلف

40,000 38,000تومان
ساز شناسی جهانی
ساز شناسی جهانی

هوشنگ کیا

قیمت: 12,500تومان
سازشناسی (سازهای ارکستر سمفنیک و دورانهای تاریخ)
سازشناسی

-

4,000 3,520تومان
سازهای ایران
سازهای ایران

محمدتقی مسعودیه

قیمت: 30,000تومان
سازهای زهی
سازهای زهی

مرتضی سرآبادانی

1,500 1,320تومان
فرم موسیقی
فرم موسیقی

ای.و اسپاسبین

قیمت: 65,000تومان
فرم و اجرا موسیقی
فرم و اجرا موسیقی

ادوارد ت.کوئن

6,500 5,850تومان